Željko Krgović

Vedski astrolog sa više od deceniju iskustva, Jaimini Scholar. Poslednjih petnaest godina posvećen izučavanju Đotiš Šastre, vođen učiteljem Visti Larsenom u Parampari (tradiciji) Aćjutananda Dasa.

Pročitaj više